O akci

Zajímavosti o akci aneb jak se vlastně dělá pochod?

Pokud jste se narodili v době, kdy si bez mobilu, tabletu, internetu, e-mailu a sociálních sítí a přenosných počítačů neumíte svůj život představit, tak věřte, že byly doby, kdy tyhle vymoženosti nebyly. Přesto se lidi dokázali spolu bavit a domlouvat, plánovat akce a třeba se i balit.

Telefon – pevnou linku, neměl doma. každý a mobil ještě neexistoval  a  třeba takový  James Bond volal v té době ještě z budky.

To,  co ale každý doma měl, byla poštovní adresa  a schránka. Dnes, v době e-mailů  systém poštovních adres ještě nezanikl. Protože se ale balíky, obálky, korespondenční lístky a pohledy  dostávaly  ke svým adresátům s několikadenním zpožděním po odeslání, tak organizátor s tímto ohledem musel počítat. A plánovat akci s  jistým předstihem, aby zvládl dát vědět světu, že je tu nějaký dálkový pochod.  A aby to organizátor měl jak udělat, musel zpracovat tzv. Propozice. O které si  lidé psali.

Co to vlastně ty propozice jsou? Ve stručnosti: Jsou to odpovědi na otázky: Co?, Kdy? Kde? Kdo? Za kolik? apod.

Propagace pochodu se časem vylepšovala. Od ústního podání, přes inzerci v obecních a později okresních i krajských novinách (v Mladém Světě, Olšanském zpravodaji, Hanušovických novinách v místním či okresním tisku  k serveru o cyklistice www.nakole.cz)

Jen vyhotovit propozice k pochodu  byla zábava na pár hodin. Kdy jste museli do psacího stroje vložit několik listů papíru prokládaných kopíráky.

Časem sice  přišly kopírky, ale ty si mohli dovolit jen velké podniky a protože jsme tehdy žili v totalitním státě, nebylo úplně jednoduché se ke kopírce dostat.

Takže množení propozic bylo zpočátku možné jen díky  ochotným lidem s psacími stroji a velkou trpělivostí opisovat stejný dokument třeba 20x za sebou. Přičemž ve stroji měli 10 listů a kopíráků. Například propozice ze šestnáctého ročníku už byly vyhotoveny na počítači v tehdejším českém textovém editoru T602. Dnes k tomu pořadatelé používají textový editor z balíku kancelářských programů Open Office. Další možností přiblížit akci účastníkům jsou komplexní webové stránky. O nich si povíme v některém z  dalších článku podrobněji. Tento web je napsán v prostředí WordPress.

Zajímavostí a příkladným reklamním sdělením jsou propozice z 22. ročníku DP. Kdy pořadatel slibuje, že se zúčastní zatím největší počet putujících, protože prý bude pěkné počasí. Tak  to je nejlepší reklamní hláška roku.

Dle kroniky prý bylo psí počasí jako prý téměř vždy, kdy se žába šla. Ale když by bylo pěkně, tak by to bylo příliš jednoduché, ale mnohem příjemnější – ano, i takové dny jsou. Z toho plyne další věc: že počasí je ta nejdražší komodita, která se těžko objednává a o dost hůře předvídá.

Dálkový pochod Putování za bohutínskou žábou je ukázkovým příkladem toho,  že pokud by se tyto moderní  vymoženosti vyply nebo přestaly fungovat, tak by to organizátorům ani nepřišlo a akci by uspořádali postaru. Tedy spíš jako zamlada.